Notater


Viser fra 1 til 50 ud af 111

      1 2 3 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 Se kilde Hochheim, Paul Julius Henrik (I103)
 
2 Anders druknede i Limfjorden den 15. september 1870. Christensen, Anders (I311)
 
3 Anders Jensen dør 8 dage efter fødslen. Han døbes på fødselsdagen af jordemoderen. Hans tvillingbror, Peter, dør kort efter fødslen Jensen, Anders (I187)
 
4 Andreas Sørensen Damkjær overtog i 1936 Damkjærgaard efter sin svigerfar. Damkjær, Andreas Sørensen (I2547)
 
5 Ane døde som fattiglem ifølge kirkebogen. Christensdatter, Ane (I404)
 
6 Barnet, Christen Jensen, blev hjemmedøbt på fødselsdagen. Christen døde den efterfølgende dag, og nåede ikke at blive fremstillet i kirken. Jensen, Christen (I185)
 
7 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I2)
 
8 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I62)
 
9 Begravet på Den gamle kirkegård, Kolding Martinussen, Lilly Ingrid Antoinette (I68)
 
10 Begravet på Den gamle kirkegård, Kolding Martinussen, Marie Katrine (I70)
 
11 Begravet på Den gamle kirkegård, Kolding Stokholm, Marie Madsen (I64)
 
12 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I6)
 
13 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I57)
 
14 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I7)
 
15 Begravet på Vestre Kirkegård, København Hochheim, Hendrik Edvard (I86)
 
16 Christen døde som fattiglem ifølge kirkebogen. Ved sin død står han også anført som "Christen Nielsen Rusmand" i kirkebogen og ikke "Ruseng" som han retteligt blev kaldt efter sin morfar. Nielsen, Christen (I400)
 
17 Claus Mortensen Schrøder var ejer af Aller Kro. Schrøder, Claus Mortensen (I1173)
 
18 Da Andreas Gottlieb er 9 år, ses han i pleje hos Treijn Eylers Kromann(Trine Mørch). Han gifter sig i 1856 med hans plejemors datter, Inger Kirstine Mørch. Kilde bl.a. ft. 1840. Westphal, Andreas Gottlieb (I193)
 
19 Da Hendrik Edvard er 12 år, ses han i pleje hos Ane Elisabeth Maria Reindahl. De nærmere omstændigheder, og fra hvornår han er i pleje, kendes ikke. Kilde ft. 1840. Hochheim, Hendrik Edvard (I86)
 
20 Da Mathilde's mor, Trine Nielsdatter Buhl, døde i 1877 kun 47 år gammel, begyndte det at gå ned ad bakke for familien på Guldbergsminde. Hendes far, Mads Mortensen Stokholm, kunne ikke skaffe Pengene til fordringerne, så i september 1877 blev der afholdt aktion over Guldbergsminde. Familien blev splittet, børnene der stadig boede hjemme, kom i pleje rundt omkring. Lille Mathilde kom ud på en gård , hvor manden var jæger. En dag kom der nogle andre jægere til gården, så plejefaderen ville vise sit gevær frem, men ved et uheld gik det af og ramte Mathilde i halsen, og hun var død på stedet, kun 6 år gammel. Kilde: Käthe's aner Stokholm, Mathilde (I122)
 
21 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I2062)
 
22 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I2008)
 
23 Der kan være lidt usikkerhed om fornavnet og efternavn. Fornavn kan evt. være Gunne, Gunder, eller som hun kaldes ifm. død - Bodil. Ifm. Folketælling nævnes hendes efternavn som Schoning. Ud fra alderen bedømt, må der dog være tale om samme person. Jesdatter, Gunde Maria (I2038)
 
24 Det er uklart ift. hvilke af børnene som Andreas er far til. Det er dog sandsynligt, at han er far til henholdsvis Christian Gottlieb og Agnes Dagmar Westphal og formentlig også Christian Westphal. Ingen af disse børn optræder under navnet Mørch ifm. folketællinger. Familie F60
 
25 Det fremgår af kirkebogen ifm. vielsen til Kjestine, at Erich er garver. I en folketælling fra 1921 benævnes han som produkthandler, og er sandsynligvis selvstændig erhvervsdrivende. Omkring 1921 til 1925 sker der en ændring. Om ændringen skyldes at hans forretning går dårligt eller andet er uklart, men det betyder, at han skifter erhverv. Nu bliver han sparekassekasserer, hvilket han er indtil sin i 1937, hvor han benævnes sparekassebogholder. Han ejer også ejendommen Storegade 85 i Haderslev, men den overgår til hans bror i årene 1921 til 1925, så meget kunne tyde på økonomiske vanskeligheder i starten af 1920'erne.  Bløcher, Erich Heinrich (I2006)
 
26 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I255)
 
27 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I4)
 
28 Dødsfaldet er anmeldt af Frederik Nielsen. Det er usikkert hvilken relation Frederik havde til Mads Peter Marinus, men muligvis er der tale om hans samlever. Martinussen, Mads Peter Marinus (I71)
 
29 Dåbsdato fremgår umiddelbart ikke af kirkebogen. Jesdatter, Gunde Maria (I2038)
 
30 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I723)
 
31 Fornavn vides, men efternavn kendes ikke. Kilde, FT 1921 NN, Marie (I146)
 
32 Fornavn vides, men efternavn kendes ikke. Kilde, Politiets registerblade NN, Carl Edvard (I94)
 
33 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I638)
 
34 Fødsels- og dødsdatoen er enten den 9. eller 10. august. Af Kirkebog, fødsel fremgår den 10., men af Kirkebog, død fremgår datoen den 9. Andersen, (Dødfødt) (I325)
 
35 Garvermester Asser Bløcher var Trompeter i Holstenske Landsenerregiment.
Han var tillige ejer af Gammel Haderslev Vejr- og Dampmølle og får i 1858 tilladelse til at male korn, nærmere bestemt den 9. oktober 1858.
Er 25. januar 1844 registreret Borger i Haderslev, Borgerliste 2396, og er Deputeret Borger i Haderslev fra 1850 til 1864, hvor Haderslev kommer ind under Tyskland efter krigen. Krigen, den 2. Slesvigske Krig blev udkæmpet mellem på den ene side Preussen og Østrig og på den anden Danmark 1. februar til 20. juli 1864. Krigen førte til, at Danmark mistede Sønderjylland helt op til Kongeåen.
Han var endvidere Kirkeforstander og Formand for Selskabet Harmonien 1851, som var en borgerforening, hvor der blev afholdt baller, musik og dans, og måske en privat politisk diskussionsklub. Se evt. mere i bogen "Harmonien, træk af danskhedens historie i Haderslev gennem 150 aar".

Kilde: Petra Bløcher m.fl. 
Bløcher, Asser (I2029)
 
36 Han overtog Fødegården i Meng efter sin far, og omkring 1794 afstod han den til sønnen Peder Jørgensen. Madsen, Jørgen (I1164)
 
37 Hans Johannsen Boysen drev Kolonialhandel og Svineeksport, og endvidere var han Kompagnon i Tømmerfirmaet Juhl & Boysen, som senere blev omdannet til Aktieselskabet Hansborg (Haderslev Trælasthandel).
Hans Johannsen Boysen var i en længere årrække Formand for et slagteri i Haderslev. 
Boysen, Hans Johannsen (I2011)
 
38 Hendrik Edvard Hochheim optræder som hendes plejesøn ifm. ft. 1840. Familie F59
 
39 Henrettet i Viborg som følge af manddrab på 2 mænd. Den første ved et uheld. Den anden vistnok under flugtforsøg. Iflg. Jan Løve Østerbye. Jessen, Frands (I602)
 
40 Hjemmedøbt, Uægte barn. Indført i Kolding Kirkebog 27/4-1889. I Kolding kirkebog står: Legalt hjemsted Kolding Fattiggård. Knudsen, Eleonora Elisabeth Petrea (I733)
 
41 I kirkebog ved fødsel er anført datoen 1. februar 1949, Lynge, Sorø, hvorfor det antages, at Christen er død deromkring eller senere. Sørensen, Christen (I226)
 
42 I kirkebog ved sin død står Niels anført som 98 år gammel. Der er sandsynligvis tale om en skrivefejl, da Niels kun er 38 år gammel ved sin død. Andersen, Niels (I378)
 
43 Iflg. kirkebogen foregik vielsen på Søviggaard ved Ane Elisabeth Marie' barselsseng. Familie F134
 
44 Jens Christoffer druknede 2 juni 1878 under en fisketur i Storebælt. Pedersen, Jens Christoffer (I99)
 
45 Jens Frederik Boysen udlagt som barnefader til Johannes jf. kirkebogen ved Johannes fødsel. Familie F2127
 
46 Jensine Jensens begravelse i Gjern bliver foretaget af hendes egen søn, Jens Harald Madsen, der er Sognepræst i Skeby. Jensen, Jensine (I2020)
 
47 Johannes Jensen Boysen døde i 1.ste verdenskrig for Tyskland.
Da 1. verdenskrig brød ud i 1914 var Sønderjylland en del af Tyskland, og grænsen gik lige syd for Kolding. Det betød, at alle unge mænd, uanset om de var "tyskere" eller "danskere", kom i tysk krigstjeneste for en sag, som måske ikke var deres.
En del dansksindede sønderjyder deserterede, men de fleste kæmpede loyalt i krigen på tysk side.
Johannes tilhørte Landwehr-Infanterie regimentet og var Ersatz-Reserwist. Ersatz-Reserwist var dårligere uddannede soldater, som blev benyttet til at "fylde hullerne ud" blandt de egentlige tyske tropper, der omkom i krigen.
Johannes omkom i Servon i Frankrig, og er mindet på Monument på Haderslev Klosterkirkegård for danskere fra Vor Frue Sogn faldet i 1. verdenskrig.
Kilder bl.a.:
http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/monumenter/by.aspx?koebstadID=48&monumentID=69
http://www.eurobeast.dk/verdenskrig/index.htm 
Boysen, Johannes Jensen (I2244)
 
48 Jørgen Michelsen var Fæstegaardmand på Brandsø unden Wedellsborg Gods. Michelsen, Jørgen (I1214)
 
49 Kaldes visse steder Birgite Nielsdatter, Birthe (I379)
 
50 Karen Larsdatter omtales visse steder som Karen Laustdatter Larsdatter, Karen (I329)
 

      1 2 3 Næste»